Výměna průkazů VMP

2016-09-23 by zdroj ČSJ

Nezapomeňte si vyměnit starý průkaz Vůdce malého plavidla za nový! Průkazy VMP, které byly vydány do 31. 12. 1984, a průkazy vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých, které byly vydány do 30. 4. 2004, je nutné vyměnit do konce tohoto roku! Pokud tak neučiníte, platnost vašeho průkazu zanikne a pro získání nového bude nutné znovu složit zkoušku!

Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz

All rights reserved. Powered by exnet.cz,

App version: 1.0.3